Thursday, June 2, 2011

Chantings 30 Parami

1. dāna pāramī sampanno
dāna upapāramī sampanno
dāna paramatthapāramī sampanno
mettā maitrī karuṇā upekkā pāramī sampanno i tipiso bhagavā
2. sīla pāramī sampanno
sīla upapāramī sampanno
sīla paramatthapāramī sampanno
mettā maitrī karuṇā upekkā pāramī sampanno i tipiso bhagavā
3. nekkhamma pāramī sampanno
nekkhamma upapāramī sampanno
nekkhamma paramatthapāramī sampanno
mettā maitrī karuṇā upekkā pāramī sampanno i tipiso bhagavā
4. paññā pāramī sampanno
paññā upapāramī sampanno
paññā paramatthapāramī sampanno
mettā maitrī karuṇā upekkā pāramī sampanno i tipiso bhagavā
5. viriya pāramī sampanno
viriya upapāramī sampanno
viriya paramatthapāramī sampanno
mettā maitrī karuṇā upekkā pāramī sampanno i tipiso bhagavā
6. khanti pāramī sampanno
khanti upapāramī sampanno
khanti paramatthapāramī sampanno
mettā maitrī karuṇā upekkā pāramī sampanno i tipiso bhagavā
7. sacca pāramī sampanno
sacca upapāramī sampanno
succa paramatthapāramī sampanno
mettā maitrī karuṇā upekkā pāramī sampanno i tipiso bhagavā
8. adhiṭhāna pāramī sampanno
adhiṭhāna upapāramī sampanno
adhiṭhāna paramatthapāramī sampanno
mettā maitrī karuṇā upekkā pāramī sampanno i tipiso bhagavā
9. mettā pāramī sampanno
mettā upapāramī sampanno
mettā paramatthapāramī sampanno
mettā maitrī karuṇā upekkā pāramī sampanno i tipiso bhagavā
10. upekkhā pāramī sampanno
upekkhā upapāramī sampanno
upekkhā paramatthapāramī sampanno
mettā maitrī karuṇā upekkā pāramī sampanno i tipiso bhagavā
11. dasa pāramī sampanno
dasa upapāramī sampanno
dasa paramatthapāramī sampanno
mettā maitrī karuṇā upekkā pāramī sampanno i tipiso bhagavā

No comments: